Allt om WordPress

Inom gebitet innehålssystem öppen kod har WordPress och Drupal blivit de största. Systemens framåtskridande drivs av de många användarna. Det finns inte någon avdelning för support på WordPressföretaget, däremot ett nattnyttigt internetforum kan hjälpa till med problemlösning och goda råd. Att skriva supportavtal med någon webbyrå är ett annat förslag.

Ge din hemsida en ansiktslyftning

WordPress har, i en jämförelse med övriga CMS, en gigantisk fördel. Det är närmare bestämt väldigt lätt att växla tema för den användare som vill hänga med i ett rådande mode och utveckla sin hemsida. Trots att det går att hitta många kostnadsfria sådana så är det ofta värt att köpa ett potent wordpresstema för mer viktiga webbplatser.

Kultur och underhållning

Böcker och musik är saker som följt mänskligheten ända sedan dess skrivkonsten uppfanns. Även om det initialt inte användes för att skriva prosa eller litteratur, har förekomsten av nedtecknad information varit någonting historievetare kunnat använda för att navigera sig bakåt i tiden och få en bild av hur saker och ting förhållit sig. I takt med att samhället ändras och utvecklas finns ett stort behov av att dokumentera bilder och ord. I dagsläget är skrivkonsten någonting som alla barn och unga får lära sig i skolan och utbudet böcker i underhållningssyfte har aldrig varit större!

Böcker som en brygga mellan kulturer och filosofier, har varit påtaglig genom historien. Inte minst om man ser till de böcker som förekommer på många olika språk. Det ger en möjlighet att blicka in i en kontext som är främmande från den egna. Genom att exponera oss för olika uttryck och budskap kan vi minska fördomar och jobba för en öppenhet som inte tidigare varit så utbredd.

Idag finns det böcker och genrer för alla. Den som vill hitta romaner, deckare eller annan litteratur behöver bara gå till en traditionell butik eller till en webbutik för att hitta rätt. Den enkelhet som finns, och de låga priser som råder på marknaden, bidrar till att nya författare kan upptäckas av nya bokälskare.

Musik

Musiken är ett kulturellt och estetiskt uttryck som föregått litteraturen. I och med sin icke-verbala karaktär, har musik kunnat spridas och delas på ett annat sätt än ord. Även om skalor och harmonier skiftar mellan kulturer och länder. Att bidra till spridning och presentation av ny konst och musik, är någonting som bokaffärer och musikhandlare strävar efter. Hur morgondagens dokument av vår tid kommer att se ut är svårt att veta i och med att vi inte har erfarenhet av digital historisk forskning. Kanske kommer den vara rikare, eller kanske helt glömd.