Marknadsföring

Digital marknadsföring har revolutionerat sättet företag når ut till och engagerar sig med sin publik. Med internetets framväxt och en ökande mängd digitala verktyg, har marknadsföringslandskapet förändrats dramatiskt. Idag är det viktigare än någonsin för företag att ha en stark digital närvaro. Denna artikel kommer att belysa de olika aspekterna av digital marknadsföring och ge dig en inblick i hur du kan använda dessa för att stärka ditt företags position på marknaden.

1. Sökmotormarknadsföring (SEM)

SEM innebär att använda betalda annonser för att öka synligheten av en webbplats på sökmotorresultatsidor. Detta är en omedelbar lösning för att driva trafik och konverteringar. Genom att använda verktyg som Google AdWords, kan företag skapa riktade annonser och bud för att visas för specifika sökord. Det krävs dock en noggrann planering och kontinuerlig optimering för att säkerställa en bra avkastning på investeringen. SEM ger också värdefulla insikter om kundbeteende och kan användas för att förbättra andra aspekter av digital marknadsföring.

2. Sökmotoroptimering (SEO)

SEO fokuserar på att förbättra en webbplats synlighet på organiska (obetalda) sökmotorresultatsidor. Detta innebär att optimering av webbplatsens innehåll, struktur och backlinks för att göra den mer attraktiv för sökmotorerna. En stark SEO-strategi kan leda till ökad trafik, trovärdighet och synlighet över tid. Det är en långsiktig investering som kräver kontinuerlig uppmärksamhet och justeringar. Genom att följa bästa praxis för SEO kan företag säkerställa att de drar nytta av den organiska trafiken.

3. Innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring handlar om att skapa och dela värdefullt, relevant och engagerande innehåll för att attrahera och behålla en klart definierad publik. Målet är att driva lönsam kundhandling. Genom att producera konsekvent och högkvalitativt innehåll kan företag positionera sig som branschledare och bygga en lojal följarbas. Innehållsmarknadsföring är även viktigt för SEO eftersom det bidrar till att öka webbplatsens synlighet och attraktivitet. Detta kräver en genomtänkt strategi och förståelse för din målgrupp för att skapa innehåll som verkligen resonerar.

4. E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är en av de mest kostnadseffektiva och konverteringsrika formerna av digital marknadsföring. Genom att skicka riktade och personligt anpassade meddelanden direkt till en användares inkorg, kan företag bygga relationer och driva försäljning. E-postmarknadsföring ger även möjlighet för automation, segmentering och detaljerad spårning, vilket bidrar till att optimera kampanjeffektiviteten. Nyckeln till framgång inom e-postmarknadsföring ligger i att leverera värde och relevans för mottagaren. Detta kräver en förståelse för din målgrupp och en förmåga att skapa engagerande och värdefulla meddelanden.

5. Sociala Medier

Sociala medier erbjuder en plattform för företag att bygga varumärkesmedvetenhet, engagera sig med kunder och driva trafik till sin webbplats. Genom att vara närvarande på sociala medier kan företag delta i samtal, dela innehåll och skapa en gemenskap kring sitt varumärke. Det är viktigt att välja de sociala mediakanaler som bäst passar företagets målgrupp och mål. Genom att vara autentisk och konsekvent i sin kommunikation kan företag bygga starka relationer och öka sitt inflytande inom sin nisch.

6. Mobilmarknadsföring

Med ökande användning av smartphones och surfplattor är det viktigt för företag att optimera sina digitala marknadsföringsstrategier för mobila enheter. Detta innefattar att ha en mobilvänlig webbplats, skapa mobilanpassat innehåll och använda mobilspecifika annonseringskanaler. Mobilmarknadsföring ger möjlighet att nå användare var de än är och erbjuda en sömlös upplevelse över olika enheter. Det krävs dock en förståelse för mobila användares beteende och behov för att skapa effektiva kampanjer.

7. Analys och Mätning

För att förstå effektiviteten av digitala marknadsföringsinsatser är det viktigt att kontinuerligt analysera och mäta resultat. Detta innebär att spåra trafik, konverteringar, kundbeteende och andra viktiga metriker. Genom att använda analysverktyg kan företag få insikter om vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Detta möjliggör en datadriven strategi och hjälper till att optimera avkastningen på investeringen. Analys och mätning är avgörande för att kontinuerligt förbättra och anpassa digitala marknadsföringsstrategier.

8. Trender och Framtidsspaning

Digital marknadsföring är ett snabbt föränderligt fält och det är viktigt för företag att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna. Detta innebär att vara medveten om förändringar inom sökmotoralgoritmer, nya sociala mediaplattformar, förändrat användarbeteende och andra faktorer som kan påverka digitala marknadsföringsstrategier. Genom att vara proaktiv och anpassningsbar kan företag säkerställa att de är i framkant och kapitalisera på nya möjligheter. Att ha en finger på pulsen av digital marknadsföring är avgörande för långsiktig framgång.

Sammanfattning

Digital marknadsföring är en omfattande och dynamisk disciplin som kräver en integrerad och strategisk approach. Genom att förstå och implementera de olika aspekterna av digital marknadsföring, kan företag skapa effektiva kampanjer som når sin målgrupp, bygger relationer och driver försäljning. Med rätt verktyg, kunskap och strategi kan digital marknadsföring vara en kraftfull motor för företagsväxt och framgång.

Marknadsföring

Onlinemarknadsföring har förvandlat sättet företag kommunicerar med sina kunder. Denna artikel ger en insikt i vad onlinemarknadsföring är, dess fördelar, olika typer av onlinemarknadsföringsstrategier, och viktiga faktorer för att uppnå framgång i digitala marknadsföringskampanjer.

Definition av onlinemarknadsföring

Onlinemarknadsföring, även känt som digital marknadsföring, innebär användning av internet och andra digitala medier för att marknadsföra, annonsera och kommunicera med en målgrupp. Detta kan inkludera allt från sökmotormarknadsföring till sociala mediekampanjer.

Fördelar med onlinemarknadsföring

 • Global räckvidd: Internet har ingen geografisk begränsning, vilket innebär att företag kan nå en global publik.
 • Kostnadseffektivitet: Jämfört med traditionella marknadsföringsmetoder erbjuder digital marknadsföring ofta mer kostnadseffektiva alternativ.
 • Mätbarhet: Det är lättare att spåra och mäta prestanda för onlinekampanjer jämfört med traditionella metoder.
 • Personlig kommunikation: Företag kan skräddarsy sitt budskap baserat på användarens beteende och preferenser.

Typer av onlinemarknadsföring

 • Sökmotormarknadsföring (SEM): Detta innebär att betala för annonsutrymme på sökmotorer, oftast genom Pay-Per-Click (PPC) annonsering.
 • Sökordsoptimering (SEO): Detta handlar om att förbättra synligheten av en webbplats i sökmotorernas organiska resultat.
 • Sociala medier-marknadsföring: Företag använder plattformar som Facebook, Instagram och Twitter för att kommunicera direkt med sin publik.
 • E-postmarknadsföring: Genom att skicka regelbundna e-postmeddelanden kan företag hålla sina kunder informerade och engagerade.
 • Influencer marketing: Företag samarbetar med inflytelserika personer för att marknadsföra sina produkter eller tjänster.
 • Content marketing: Detta innebär att skapa och dela innehåll av hög kvalitet för att attrahera och engagera en målgrupp.

Viktiga faktorer för framgångsrik onlinemarknadsföring

 • Målgruppsanalys: Att förstå vem man riktar sig till är grundläggande för alla kampanjer.
 • Budskap: Ett klart och effektivt budskap är avgörande för att engagera målgruppen.
 • Kanaler: Valet av rätt kanaler för ditt budskap är avgörande för att nå rätt publik.
 • Måttning: Utan korrekt mätning och analys kan man inte avgöra framgången av en kampanj eller göra nödvändiga justeringar.

Trender inom onlinemarknadsföring

De senaste åren har sett framväxten av flera nya trender, inklusive användningen av artificiell intelligens i marknadsföringskampanjer, ökad betydelse av videomarknadsföring och framväxten av röstbaserad sökning. Onlinemarknadsföring är en dynamisk och ständigt föränderlig värld. För att vara framgångsrik krävs det att man är flexibel, förståelsefull och ständigt uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis. Med rätt strategier och verktyg kan företag inte bara nå en global publik utan också skapa långvariga relationer med sina kunder.

Marknadsföring

Marknadsföring online är en bred term som omfattar ett antal olika strategier för att nå ut till kunder på nätet. Målet är att generera leads och öka försäljningen. De bästa marknadsförarna på nätet använder en mängd olika taktiker för att stödja sina större kampanjmål och utnyttja alla kanaler som finns tillgängliga.

Content Marketing

Innehållet som din webbplats eller andra digitala marknadsföringskanaler producerar är viktigt för att attrahera, engagera och omvandla kunder. Detta inkluderar blogginlägg, SEO-artiklar, inlägg i sociala medier och andra former av online-innehåll som är utformade för att hjälpa människor att hitta dig och besvara deras frågor.

Sökmotoroptimering (SEO) är en strategi som innebär att du använder nyckelord och andra taktiker för marknadsföring online för att öka ditt företags synlighet i sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Genom att förbättra dina placeringar i dessa sökmotorer kan du öka trafiken till din webbplats och öka försäljningen.

Influencer Marketing

Detta är en växande trend inom digital marknadsföring och fokuserar på att använda inflytelserika personer för att marknadsföra ditt varumärke. Det är ett utmärkt sätt att nå nya målgrupper utan att behöva betala för reklam.

Pull Marketing

En pull-marknadsföringsstrategi består av att skicka ut meddelanden som konsumenter aktivt söker sig till, till exempel e-post eller blogginlägg. Den här typen av strategi har högre framgång än push-marknadsföring eftersom konsumenten sannolikt är mer intresserad av din produkt eller tjänst.

Till skillnad från offline-marknadsföring, där du inte vet hur många som läste din broschyr eller öppnade ditt flygblad och sedan kastade det, gör onlinemarknadsföring det möjligt för dig att spåra och engagera dig med leads i de allra tidigaste skedena av deras köparresa. Detta hjälper dig att förstå och analysera deras beteende, vilket kan vara avgörande för att avgöra var du ska fokusera dina ansträngningar för att få störst effekt.

Och förklarad marknadsföring online

 • Online Marketing ExplainedI dagens värld har internet visat sig vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten för dig att marknadsföra dina produkter eller tjänster.
 • Det ger dig möjlighet att nå människor från hela världen och öka din försäljning.

Fördelar med marknadsföringstjänster online

Onlinemarknadsföringstjänster är en bred kategori av digital marknadsföring som omfattar många olika strategier, verktyg och metoder för att marknadsföra företag på nätet. Dessa tjänster kan omfatta sökmotoroptimering (SEO), pay-per-click-reklam, marknadsföring i sociala medier och e-postmarknadsföring.

Fördelar med marknadsföring online

En av de största fördelarna med digital marknadsföring är att den kan hjälpa företag att nå kunder under deras dagliga aktiviteter, inklusive att konsumera innehåll, surfa på webben, läsa nyhetsartiklar och titta på videor. Detta naturliga, pågående engagemang kan leda till en mängd kommersiella fördelar för ditt företag, från global räckvidd till ökad varumärkeskännedom.

Digital marknadsföring gör det möjligt för dig att rikta in dig på specifika målgrupper baserat på deras intressen och demografi, samt deras plats. Denna målgruppsanpassning gör det lättare att bygga relationer med din publik och öka din varumärkeskännedom, vilket är viktigt för att bygga upp förtroende och lojalitet.

Användning av digital marknadsföring kan också vara ett mer miljövänligt alternativ än traditionell reklam, eftersom det inte används något papper eller tryckt material. Dessutom är det ett mer kostnadseffektivt sätt att marknadsföra ditt företag.

Nyckeln till att välja rätt digital marknadsföringstjänst för dina behov är att förstå dina mål och hur du planerar att uppnå dem. Om du till exempel vill utöka din kundbas vill du ha en tjänst som kan driva mer trafik till din webbplats och omvandla dessa besökare till leads.

Det är också viktigt att välja en byrå som förstår din budget och kan arbeta inom den. Om du har en liten budget kanske du vill leta efter en byrå som arbetar med ett fast pris och som kan ge dig regelbundna rapporter om hur framgångsrika dina kampanjer är.

Vad gör en byrå för digital marknadsföring?

En digital marknadsföringsbyrå är ett onlineföretag som hjälper företag att öka sin synlighet online, sina leads, sin försäljning och sina intäkter. De erbjuder ett brett utbud av tjänster från SEO och PPC till sociala medier och e-postmarknadsföring.

Att öka ditt företags närvaro online, synlighet och antalet kvalificerade leads är den nordligaste stjärnan som en byrå strävar efter att uppnå för dig. Det är detta som driver försäljningen i det långa loppet.

 • De tjänster som en byrå för digital marknadsföring tillhandahåller är till stor del baserade på deras kunders specifika behov, preferenser och budgetar. Vissa byråer är specialiserade på vissa områden, till exempel innehållsmarknadsföring, medan andra fokuserar på SEO och SEM.
 • Strategier, taktiker och tekniker för digital marknadsföring förändras ständigt, och nya dyker upp i takt med att tekniken och onlineverktygen blir mer avancerade. Därför är det viktigt att välja en byrå för digital marknadsföring som följer med i dessa förändringar och erbjuder en personlig service för dig och ditt företag.
 • De bör kunna kommunicera öppet och transparent om de KPI:er de använder för att mäta sin framgång. På så sätt kan de hjälpa dig att upptäcka de viktigaste mätvärdena som är viktiga för ditt företag och vara ärliga med sina rekommendationer från dag ett.
 • Den ska dessutom kunna hjälpa dig att utveckla en strategi och genomföra den framgångsrikt. Detta innebär att de bör kunna föreslå en realistisk tidsram och leverera resultat som är i linje med dina mål.

Det är också en bra idé att ställa frågor om byråns portfölj, deras prisstruktur och kundvittnesmål innan du fattar några beslut. På så sätt kan du försäkra dig om att du anlitar rätt team för dina specifika behov.

Hur man skapar engagerande och användbart innehåll för affiliatemarknadsföring

Affiliate marketing är ett populärt sätt för företag att tjäna pengar på sin närvaro online. Konceptet är enkelt: Du marknadsför en produkt på din webbplats, blogg eller sidor i sociala medier, och när en besökare klickar på länken för att göra ett köp får du en provision.

Innehållet är nyckeln

Ditt affiliateinnehåll måste vara både engagerande och användbart. Detta innebär att du måste skapa innehåll som uppfyller din målgrupps behov och intressen och som också innehåller en tydlig uppmaning till handling för att få dem att köpa. Ett sätt att göra detta är med affiliate recensioner. Dessa är ett utmärkt tillfälle att presentera nya produkter och tjänster för dina läsare. Se till att inkludera en mängd olika recensioner, eftersom olika målgrupper kommer att ha olika preferenser.

Fallstudier och handledningar är ytterligare två typer av innehåll som kan vara värdefulla för affiliatemarknadsförare. Dessa är i huvudsak hur-till-artiklar som visar din publik hur man använder en produkt och förklarar vad de kan förvänta sig av den. Industriella sammanställningar är en annan typ av affiliateinnehåll som kan hjälpa dig att nå en specifik publik. Dessa kan publiceras på din blogg eller i ett nyhetsbrev.

Detta kan vara ett utmärkt sätt att skapa innehåll som din publik vill läsa om och om igen. Dessutom ger det dig chansen att dela dina affiliatelänkar med dem om och om igen, vilket kan vara ett bra sätt att öka försäljningen.

Marknadsföring

Onlinemarknadsföring är ett brett begrepp som avser de olika sätt på vilka ett företag kan marknadsföra sina produkter och tjänster via digitala kanaler. Det är ett allt viktigare sätt att öka varumärkeskännedomen och nå en större publik. Det huvudsakliga målet med onlinemarknadsföring är att driva kunder till ett företags webbplats och omvandla dem till kunder. Det är en process som kräver tålamod och övning.

Det finns olika typer av onlinemarknadsföring beroende på vad som är specifikt för ett företags mål och resurser. Vissa är mer inriktade på en viss demografisk grupp eller nisch, medan andra är utformade för att bygga långsiktiga relationer med potentiella kunder.

Innehållet är kung: Att skapa insiktsfullt, användbart och relevant innehåll som svarar på målkundens frågor och löser deras problem är det bästa sättet att bygga en stark närvaro på nätet och locka nya kunder. Det hjälper dig också att utveckla ett rykte som en auktoritet inom din bransch.

Sökmotoroptimering: Använd SEO för att optimera dina webbsidor, blogginlägg, innehåll i sociala medier och andra digitala tillgångar är ett av de mest effektiva sätten att utveckla ditt företag online. Det ökar synligheten för din webbplats genom att öka antalet välrenommerade webbplatser som länkar till ditt innehåll.

Pay-per-click: Betalda annonser på sökmotorer, sociala medier, mobilappar och YouTube är ett bra sätt att öka söktrafiken till din webbplats. Dessa annonser visas vanligtvis högst upp och på sidorna av en sida med sökresultat, före videor på YouTube eller i annonser som visas före mobilapplikationer.

Hur du maximerar din avkastning på investeringar med marknadsföring online

 • Onlinemarknadsföring innebär att produkter eller tjänster marknadsförs via internet.
 • Metoderna omfattar e-post, sociala medier, sökmotoroptimering (SEO), pay-per-click-reklam med mera.
 • I motsats till traditionella marknadsföringskanaler, som vanligtvis var dyra och svåra att mäta, är marknadsföringskampanjer på nätet relativt billiga.
 • Och tack vare möjligheten att köra experiment för att optimera resultaten kan marknadsförare maximera avkastningen av sina insatser.

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring är en form av online-reklam som använder webbplatser, sociala medier, sökmotorer och appar för att nå potentiella kunder. Det är en modernare metod för traditionell marknadsföring, och den blir alltmer populär bland konsumenterna. Däremot är tv- och tidskriftsannonser till stor del ett skott i mörkret. Det är svårt att veta exakt vem som kommer att se en annons eller hur mycket en viss demografisk grupp kommer att spendera.

Till skillnad från dessa traditionella former av marknadsföring ger digital marknadsföring dig möjlighet att rikta dig till specifika målgrupper i varje skede av kundresan. Det ger dig också möjlighet att mäta effektiviteten av dina marknadsföringsinsatser och justera dem i enlighet med detta. Det är också lättare att ändra din strategi när du lär dig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta kan hjälpa dig att förbättra din konverteringsgrad och kvaliteten på dina leads.

Bekvämlighet

I digital marknadsföring avser bekvämlighet enkel tillgång till information, produkter och tjänster samt förmågan att minnas tidigare interaktioner med ett varumärke. Detta gör det möjligt för ditt varumärke att skapa en starkare koppling till sin publik, vilket kan leda till ökad försäljning.

Konverteringar

Beroende på din kampanj kan en konvertering innebära allt från att lyckas sälja en produkt till att fylla i ett formulär eller skicka ett e-postmeddelande. Det är viktigt att optimera dessa konverteringar, eftersom de kan öka ditt företags intäkter och minska dina kostnader.

Innehåll

Digitala marknadsförare använder en mängd olika innehållstillgångar (blogginlägg, infografik, e-böcker, videor) för att locka besökare och bygga upp varumärkeskännedom. De utnyttjar sedan dessa tillgångar för att generera klick, leads och försäljning.

Hur man kommer igång med affiliate-marknadsföring

Affiliatmarknadsföring är en form av marknadsföring på nätet där du tjänar provision på försäljningen av en produkt eller tjänst. Det kan vara ett bra sätt att tjäna extra pengar hemifrån, eftersom du inte behöver spendera några initiala kostnader och inte behöver skapa egna produkter.

Du kan börja med en blogg eller webbplats och bygga upp en publik. Sedan kan du marknadsföra dina affiliatelänkar och produkter på olika sätt.

Ett av de mest populära sätten att marknadsföra affiliatelänkar är genom nyhetsbrev via e-post. Du kan skriva nyhetsbrev som fokuserar på dina senaste blogginlägg, kommande evenemang och specialerbjudanden för dina affiliateprodukter.

Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att marknadsföra dina affiliatelänkar i dina berättelser eller bio i sociala medier. Detta kan göras gratis om du bäddar in länken i ditt inlägg eller berättelse, eller genom betald reklam.

De bästa affiliatemarknadsförarna är transparenta med sina rekommendationer och drar sig inte för att dela med sig av sina förstahandserfarenheter av de produkter de rekommenderar. Detta kan hjälpa potentiella kunder att avgöra om produkten är rätt för dem och bidrar till att bygga upp ett förtroende för varumärket.

Du kan också använda dina profiler i sociala medier för att dela med dig av handledningar och tips om hur man använder de produkter som du rekommenderar. Detta är ett utmärkt sätt att locka mer trafik till din webbplats, eftersom människor är mer benägna att klicka om de vet hur de ska använda produkten.

Du kan också erbjuda bonusar till alla som köper en produkt från dina affiliatelänkar. Affärscoachen Marie Forleo erbjuder till exempel ofta en gratis copywriting-session för nya registreringar via hennes affiliatelänkar. Detta är ett mycket effektivt sätt att öka din affiliateförsäljning utan att offra kundvärdet.

Marknadsföring

online-marketing-007Värdet av internet marknadsföring har varit på modet nyligen. Det används av många för att göra en bra levande online och med förändringar i vår teknik, är det lättare än någonsin att tjäna pengar på webben. För att komma igång med internet marknadsföring, måste du ha ett bra grepp om vad det innebär och hur du kan skapa ett företag som är framgångsrik. Hemligheten är den enkla sanningen att ju fler människor som använder din webbplats, desto mer trafik och så småningom kunder du kommer att ha.

Det första du behöver lära dig om är sökmotoroptimering. Detta är något som är mycket viktigt och måste behärskas för att få din webbplats att rankas väl i sökmotorerna. SEO strategi som jag använder för att använda kallas artikel marknadsföring. Detta är ett bra sätt att få artiklar publicerade på din webbplats så att fler människor kommer att besöka och läsa dem. Du kommer också att få riktad trafik, vilket innebär att många av dina besökare kommer att vara intresserade av vad du har att erbjuda och stanna på din webbplats längre.

Ta reda på vilka typer av produkter och tjänster som säljer bra på nätet och få din webbplats utformad runt dem. Folk älskar att läsa och köpa saker som intresserar dem. Nyckeln till att göra din webbplats framgångsrik är att ha ett starkt fokus på den information du lämnar. Hitta andra metoder som andra människor använder för att göra sina webbplatser framgångsrika också. Om du kan utnyttja dessa hemligheter, kommer du att kunna förse människor med information som de är intresserade av, så att de kommer att besöka din webbplats, köpa produkter och lämna kommentarer som kan marknadsföra din webbplats.

Hur internet marknadsföring kan hjälpa ditt företag

Internet marknadsföring är en viktig del i den totala framgången för alla företag. Medan vissa människor inte vet mycket om detta, andra gör. I själva verket kan det hjälpa dig att bygga upp din verksamhet på en mängd olika sätt. Medan din webbplats är den viktigaste porten till ditt företag, det gör dig inte något bra om du inte har en bra marknadsföringsplan på plats. Det finns många aspekter på framgången för internet marknadsföring, inklusive reklam, pressmeddelanden, blogga, sociala medier, sökmotoroptimering. Och alla dessa olika saker kan arbeta tillsammans för att ge dig en bättre chans till framgång. Genom att göra alla dessa saker, du kan ha en högre omvandlingsfrekvens och tjäna mer pengar.

När du har en solid marknadsföringsplan, kan du förbättra chanserna att lyckas för alla företag med mycket. Reklam är ett av de viktigaste sätten att internet marknadsföring kan hjälpa ditt företag att växa. Det viktiga är att fokusera på reklam till rätt personer, inte för alla. Du vill vara säker på att de människor som behöver dina produkter och tjänster faktiskt kommer att köpa dem, eftersom detta kommer att vara en av de största avkastningen på din investering. Precis som reklam i tidningen eller TV, måste du hitta rätt målgrupper och fokusera på dem.

En annan aspekt till framgångsrik internet marknadsföring är pressmeddelanden. Till exempel, om du har en produkt som du säljer på Internet, måste du hitta några platser där människor kommer att vara intresserade av det och se till att de kommer att läsa detaljerna. När de vet om det, du vill få ett pressmeddelande gjort som kommer att låta de människor som kommer att vara intresserade av produkten vet om det. Pressmeddelandet ger dig en länk till din webbplats där de kan gå och ta reda på mer information. Genom att göra detta kan du börja se en del trafik till din webbplats.